fbpx

"Mission Statement"

“Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor families, vrienden, scholen, jeugdbewegingen, competitieve en recreatieve sporters, van alle leeftijden en nationaliteiten. Een plaats waar men de passie voor het ijs, en (ijs-)sporten in het algemeen, kan delen met vrienden en sportieve tegenstanders. Een plaats waar kennis over ijs en ijssporten gedeeld kan worden, een plaats waar we samen met onze medewerkers onze klanten een fantastische tijd op en naast het ijs kunnen bieden.”

"Visie"

In onze visie zijn wij over 10 jaar het nationale middelpunt van de ijssport(centra). Tegen dan willen we een tweede ijspiste bijzetten en er voor zorgen dat deze aan de hoogste normen voldoet. Zowel op sportief, veiligheid als milieuvlak moeten alle voorzieningen de standaard zijn voor België. Er moeten voorzieningen zijn zowel voor on ice als off ice voor alle sporten en ook extra multifunctionele ruimten voor vergaderingen, kantoorruimten voor de verschillende federaties, ….